HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Inloopavond voor ontwerpbestemmingsplan

Inloopavond voor ontwerpbestemmingsplan

Voor de bebouwde kommen van de kernen Aartswoud, De Weere en De Gouwe wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt. Dit bestemmingsplan heeft als doel om voor de huidige situatie in deze drie kernen uniforme juridisch-planologische regeling te treffen.

Het plan bevat verder mogelijkheden voor het toestaan van nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven en woningen en een wijzigingsregeling voor het toestaan van bepaalde functieveranderingen.

Inloopavond

Op woensdag 17 april van 18.00 – 21.00 uur organiseren we een inloopavond in het gemeentehuis van Opmeer. U kunt het ontwerpbestemmingsplan inzien en vragen stellen aan een medewerker van de gemeente. Als u naar deze inloopavond komt, wilt u ons dit laten weten? Stuur een e-mail naar efijma@opmeer.nl en vermeld in het bericht uw naam en adres.