HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Kleine klussen in en om de woning

Kleine klussen in en om de woning

In de afgelopen jaren kenden we in Opmeer de 'dorpsconciërge'. Inmiddels hebben we afscheid genomen van de dorpsconciërge en is stichting Raad en Daad in beeld om deze activiteiten/kleine klussen over te nemen.

Tegen een kleine onkostenvergoeding kunnen, vooral ouderen en inwoners met een handicap, gebruik maken van de hulp van de vrijwilligers van Raad en Daad.

Voor een verzoek om hulp of meer informatie belt u met 06 - 3305 5950 of u kijkt op www.raadendaad-opmeer.nl. Vrijwilligers van de stichting kunnen u ook adviseren over maatregelen om langer zelfstandig wonen mogelijk te maken, eventueel in combinatie met de uitvoering van een klusje.