HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

Kunststof scheiden is en blijft belangrijk

De gescheiden inzameling en recycling van kunststof verpakkingen in Nederland is succesvol. Dat is een goede prestatie van burgers, bedrijfsleven en de overheid. Door het gescheiden ophalen van afval kunnen grondstoffen hergebruikt worden en is er minder uitstoot van schadelijke stoffen in de lucht, zoals CO2.

We werken hierdoor allemaal mee aan de ambities van Nederland en Europa, om afvalstoffen zo veel mogelijk opnieuw in te zetten als grondstoffen en zo te zorgen voor een beter milieu.
 

Het kan wel beter

Het succes van de kunststofinzameling maakt ook dat we steeds beter moeten nadenken over het gebruik en de soorten plastic die er zijn. Ca. 80% van het ingezamelde kunststof wordt hergebruikt. Een belangrijk deel hiervan wordt tot nieuw plastic gemaakt. Een ander deel is kunststofafval van een mindere kwaliteit. En dat maakt het hergebruik moeilijker en duurder.

Wat moeten we doen:

  • betere kunststoffen maken die wel goed als grondstof voor nieuw plastic kan dienen
  • kunststof goed scheiden
  • de sorteerfabrieken moet de kunststofafval zorgvuldig uit elkaar halen
  • meer producten maken van gerecycled kunststof

Blijven scheiden

Stoppen met het ophalen van gescheiden afval is geen optie. We moeten blijven werken aan een beter milieu. Helemaal geen plastic meer gebruiken zou beter zijn, maar zolang het plastic, maar ook papier, glas en dergelijke er is moeten we blijven scheiden. Zodat deze afvalproducten kunnen dienen als grondstof voor nieuwe producten.