HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Locatiekeuze Integraal Kind Centra (IKC)

Locatiekeuze Integraal Kind Centra (IKC)

Woensdag 3 juli 2019
Commissies vergaderen over voorstellen lokatiekeuze

Op woensdag 3 juli vergaderen de commissies Samenlevingszaken, Ruimte en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording over het voorstel van het college over de locatiekeuze van de IKC in Spanbroek/Opmeer en Hoogwoud.

Laat de commissieleden weten wat u van de plannen vindt
De commissieleden willen uw mening horen over de plannen en organiseert daarom voorafgaand aan de commissievergadering een hoorzitting. Tijdens deze hoorzitting kunt u de commissieleden vertellen wat u van de plannen vindt. Iedere inspreker krijgt daarvoor maximaal vijf minuten de tijd. Wilt u inspreken, dan kunt u zich tot uiterlijk woensdag 26 juni aanmelden via griffier@opmeer.nl.

Meer weten?
U kunt de stukken raadplegen op www.opmeer.nl die op 3 juli worden besproken. De hoorzitting begint om 19.00 uur en aansluitend vindt de commissievergadering plaats. Beide bijeenkomsten worden gehouden in het gemeentehuis van Opmeer.