HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Nieuwbouw twee Integraal Kind Centra

Nieuwbouw twee Integraal Kind Centra

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de haalbaarheid van de bouw van een IKC op het van voetbalvereniging HOSV in Opmeer verder te onderzoeken. Deze locatie kwam naar voren uit de gesprekken die zijn gevoerd met omwonenden, ouders en belanghebbenden.

Voor de locatie in Hoogwoud stelt het college de zuidoostkant van het gebied tussen de Burgemeester Heijmansstraat en de Radboudstraat voor. Een definitief besluit over de locatie Spanbroek/Opmeer wordt uiterlijk maart 2020 genomen.

Vijf locaties in Spanbroek/Opmeer onder de loep

Het bureau BRO heeft een onderzoeksrapport opgesteld met de voor- en nadelen van de vijf locaties in beide kernen. Tevens vond een intensief participatietraject plaats met omwonenden, ouders en belanghebbenden. Zij hebben in de afgelopen periode vijf locaties onder de loep genomen: het Scheringa Museum, een locatie in het nieuwbouwplan Heerenweide, het B-veld van voetbalvereniging HOSV en de huidige locaties van de Bonifatiusschool en De Akker/’t Ruimteschip. Ook is er gekeken naar de mogelijkheid om twee kleinere IKC’s te bouwen op twee locaties. De locaties op het terrein van het Scheringa Museum, in het nieuwbouwplan Heerenweide en de bouw van twee kleinere IKC’s vallen om uiteenlopende redenen definitief af. De locaties van de Bonifatius, De Akker/’t Ruimteschip blijven in beeld. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek van nieuwbouw op het HOSV-sportcomplex bepalen of deze locatie een mogelijkheid wordt.

De beste plek in Hoogwoud

In Hoogwoud is gekeken naar het gehele gebied tussen de Burgemeester Heijmansstraat en de Radboudstraat. Bij de keuze van de locatie zijn de belangen op onderwijskundig gebied en de resultaten van de participatiewerkgroep leidend geweest. Deze belangen hebben geresulteerd in een advies om dit IKC te bouwen aan de zuidoostkant van dit gebied. De afstand van het IKC tot de vijver wordt zoveel mogelijk gerespecteerd.

Commissies vergaderen over voorstellen locatiekeuze

Op woensdag 3 juli om 20.00 uur vergaderen de commissies Samenlevingszaken, Ruimte en Bestuurlijke Zaken en Verantwoording over het voorstel van het college. Voorafgaand aan de vergadering wordt een hoorzitting gehouden waar de inwoners, ouders en belanghebbenden kunnen inspreken.

Heroverweging locatiekeuze

Op 19 april 2018 heeft de raad besloten de locatiekeuze voor het IKC in Hoogwoud en Opmeer/Spanbroek te heroverwegen. Op 12 juli 2018 heeft de gemeenteraad het plan van aanpak voor de heroverweging vastgesteld. Het resultaat van de uitvoering van het plan van aanpak dient ter besluitvorming aan de raad te worden voorgelegd op 11 juli 2019.