HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Nieuwe losloopgebieden voor de hond

Nieuwe losloopgebieden voor de hond

Er zijn nieuwe gebieden aangewezen waar honden los mogen lopen en waar er wel en geen opruimplicht is voor de hondenbezitters. Alles is vastgelegd in APV Opmeer 2016 artikel 2:57 en 2:58.

Uw hond mag loslopen op:
•    de geluidswal langs A.C. de Graafweg in Opmeer en Spanbroek
•    parkje De Glazen Wagen in Opmeer
•    het half verharde parkeerterrein bij sport- en recreatieterrein De Weijver ter hoogte van de Koningspade. Tenzij deze is verhuurd voor een activiteit
•    parkje achter de Boet in Hoogwoud (deel met de paden met houtsnippers)
•    Hogeweg. Let op: een deel van het wandelpad is losloopgebied en een deel ervan is  wandelpad.

Opruimplicht voor uitwerpselen van honden en paarden

In de hele gemeente geldt een opruimplicht. U moet de behoefte van uw hond én paard opruimen. Hiervoor zijn zakjes te koop die dan in de hondenpoepemmers gedeponeerd kunnen worden.

Op de volgende plekken geldt geen opruimplicht:  
•    binnen de bebouwde kom: de bermen langs de A.C. de Graafweg, Herenweg te Hoogwoud, Hertog Willemweg, Koningspade, Middelweg, Oosterboekelweg, Opmeerderweg, Pade, Spanbroekerweg, Toevlucht en Vekenweg.
•    buiten de bebouwde kom: de bermen langs de weg.

De losloopgebieden en de opruimgebieden staan aangegeven met een bordje.

Handhaving

De komende weken zullen we vaker controleren op het naleven van deze regels.