HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Nieuwjaarsrede burgemeester Nijpels: Een gezond en gelukkig 2019!

Nieuwjaarsrede burgemeester Nijpels: Een gezond en gelukkig 2019!

Tijdens  de nieuwjaarsreceptie op 4 januari  hield burgemeester Gertjan Nijpels zijn nieuwjaarsspeech, de burgemeester wenste iedereen vooral veel gezondheid toe in dit nieuwe jaar.
Vanaf volgend jaar worden de nieuwjaarsbijeenkomsten wisselend gehouden in de dorpskernen. In 2020 beginnend in Aartswoud.

Hierna volgt de hele nieuwjaarsrede van burgemeester Gertjan Nijpels:

Beste allemaal,

Van harte welkom op onze nieuwjaarsbijeenkomst 2019. Alvorens mijn gedachten, en al wat niet meer zij, met u te delen vraag ik u traditioneel om stil te zijn en te denken aan al diegenen die ons in 2018 zijn ontvallen. Binnen de familie -en of vriendenkring  of daarbuiten. Mensen die we voor altijd liefhebben en door aan hen te denken of ze bij naam te noemen, eren. Mogen zij door dit moment van stilte voortleven in ons doen en laten en verdere leven…….

Ik wens jullie allemaal een goed en gezond 2019. Gewoon een jaar waar alles gaat zoals je het hoopt en bovenal een jaar met 365 gezonde dagen waarin we stappen zetten naar een perspectiefvolle duurzame toekomst voor Opmeer en de rest van de wereld. Een jaar waarin we, als het nodig is, ook omzien naar elkaar.

Als eerste deel ik met u mijn vreugde omtrent de jaarwisseling. Opmeer heeft een rustig verloop mogen beleven en ook in de regio is op een enkel vuurwerkincident bij hulpverleners na, alles beheersbaar verlopen.
De oproep van de Veiligheidsregio en diverse collega bestuurders omtrent alcoholgebruik bij jongeren heeft succes gehad de eerste resultaten zijn positief.

In ons, van nieuw interieur voorziene (middels dr. Bob en vele vrijwilligers) jongerencentrum, was een Nieuwjaarsparty welke in goede sfeer is verlopen. Complimenten aan Pardoes en de vrijwilligers. Onze brandweer, velen hier aanwezig samen met een grote delegatie van onze jeugdbrandweer (welkom allemaal), was paraat en hebben niet in actie hoeven komen. Een bijzonder welkom voor jullie én onze politiemedewerkers en wijkagenten. Met Raymond Hart als nieuwe wijkagent blijven we op sterkte en werken we aan een veilige woon -en werkomgeving.

Kortom, geheel volgens onze traditie, een respectvolle jaarwisseling.

Het is weer in Opmeer.

2019 wordt het jaartje wel. We krijgen 7 januari een nieuwe commissaris van de Koning, Arthur van Dijk is zijn naam. Wellicht de laatste door de Koning benoemd maar toch. Hij gaat leiding geven aan Gedeputeerde Staten welke een aantal dossiers gaat behandelen die belangrijk zijn voor Opmeer. Zoals de opwaardering van de A.C. de Graaf weg waarover wij een zienswijze hebben ingediend. De voorliggende plannen hebben desastreuze consequenties voor de groene oase binnen onze gemeentegrenzen en dus voor de belendende woongebieden en het centraal gelegen sport -en recreatiepark.
Het is goed als u tijdens de komende Provinciale verkiezingen dus zeker uw stem gaat uitbrengen, rekening houdend met onze gemeentelijke belangen.

Wij zullen, met onze immer constructieve houding, maximaal insteken op behoud van zoveel mogelijk bestaand, en aanplant van nieuw, groen. Een veilige weg voor iedereen maar ook gezond en duurzaam voor mens en dier, verblijvend in de directe omgeving. Geluid en fijnstof vereisen beschermende groene wanden, waardoor deze ons decennia lang doorsnijdende drukke weg, niet nog meer overlast bezorgd. De vele leefbaarheidsmaatregelen bij de realisatie van de nieuwe Westfrisiaweg stemmen mij hoopvol in het te behalen resultaat.

Het is weer in Opmeer…..

De voltooiing van woonwijk Heerenweide is aanstaande en ook de Veken 3 is op een enkele kavel na verkocht en bebouwd. Prachtige woningen en bedrijven aan weerszijde van de eerder genoemde provinciale weg. Samen met u gaan we op zoek naar nieuwe woningbouwlocaties en starten we de procedures voor Veken 4. Samen met u onderzoeken we de beste locaties en kijken via een nieuw verkeer -en vervoersplan wat de beste opties zijn voor onze ontwikkeling op lange termijn. Zoals altijd eerst de wegen dan het bouwen. Ook hier zal de provincie behulpzaam moeten zijn voor het snel doorlopen van procedures en uiteindelijke realisatie.

De keuzes voor de nieuwe scholen, Integrale Kind Centra, worden voorbereid en de gemeenteraad zal hierover dit jaar besluiten nemen. Vervolgens aanbesteden en uitvoeren. Deze voorzieningen zijn cruciaal voor de bewoonbaarheid en dus aantrekkelijkheid van onze gemeente.  Uw aller betrokkenheid wordt geactiveerd en gewaardeerd.

Onze dienstverlening is onderhevig aan aanpassingen, zoals de klant het wil, en door de invoering van ruimere openingstijden en betere digitale dienstverlening zijn verbeteringen nu al merkbaar. We blijven deze meten en waar nodig passen we onze dienstverlening aan.

Ook dat is Opmeer, omdat we niet voor minder gaan.

Samen met derden kijken we naar onze organisatie, en beter nog, laten we ons adviseren over hoe wij er als organisatie uit moeten zien qua aantal mensen en taken en welke kwaliteiten we nodig hebben om als zelfstandige gemeente door het bestuurlijk leven te kunnen gaan. Het blijft een duidelijke wens van de gemeenteraad om zelfstandig te blijven.

Beste allemaal, het is weer in Opmeer…..

2019 worden er weer allerhande activiteiten georganiseerd door de vele organisaties en vrijwilligers. Nieuwbouw Spire, hockey.  Uitvoeren van kleine klusjes bij mensen thuis, het begeleiden van nieuwkomers, we gaan van Gabberweek tot Kinderdorp en in de zomer met Pit naar Zomerpop, Palmpop speciale editie, Wandelen met Snert, Muziek in Kerkhuys, Jazz in Aartswoud, Wandelen lopen en rennen in voor -en najaar, fietsen voor jongeren en ouderen middels de Tour de Fris varianten, schaatsen op natuurijs op diverse locaties(als het vriest), Landbouwshow.

De lijst is langer dan nu weer te geven, allemaal mogelijk met heel veel vrijwilligheid en weinig overheid. Dank jullie allemaal voor het mogelijk maken van zoveel plezier en vreugde voor jong en oud.

Beste allemaal: Het is weer in Opmeer