HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Nieuwjaarsrede burgemeester Nijpels

Nieuwjaarsrede burgemeester Nijpels

Dames en Heren, alvorens met u het nieuwe jaar te vieren is het goed om stil te staan en te denken aan diegenen welke ons lief zijn maar ons zijn ontvallen in het afgelopen jaar.

Door aan hen te denken en wellicht in gedachten of hardop hun naam te noemen leven zij voort in onze gedachten, ons doen en laten. Mag ik u uitnodigen een moment van stilte in acht te nemen voor hen die ons lief zijn en waarmee genegenheid delen alleen nog in gedachten kan plaatsvinden…

Dames en heren in deze nieuwjaarsrede wil ik u graag meenemen in woorden van dankbaarheid en dienstbaarheid aan ons Opmeer. Wat er gedaan is en besloten. Wat er is gemaakt en bereikt en met wie en waarvoor. Kortom een bloemlezing over uzelf en ons zelfstandig Opmeer.

Laat ik beginnen met al die vrijwilligers in alle verenigingen en aanverwante organisaties. Zij die belangeloos mensen helpen, ouderen, inburgeraars, bij ziekte en zeer, binnen en buiten de -vrienden en familieband. Alleenstaande mensen samen brengen door, eten, zang, bewegen en dans.

Leden van de WhatsApp buurtgroepen die samen met de wijkagenten de veiligheid bevorderen.  Twee wijkschouwen met een goede opkomst en directe opvolging door onze mensen van groen en andere diensten.

Zie de hier aanwezige vrijwillige jeugd brandweerleden en hun begeleiders welke samen met hun collega’s ook vrijwilliger zijn bij de brandweer Opmeer en hun taak nu en voor onze veilige toekomst waarmaken binnen de regionale Brandweer organisatie.

Denk ook aan al die werkgevers die meewerken aan het beschikbaar stellen van hun mensen als onze brandweervrijwilligers.

Denk aan de begeleiders, vrijwilligers en deelnemers van al die evenementen en activiteiten. Pardoes, Argos, HIP & IPA, Gabberweek, Award groepen, Golf met Pit, Landbouwshow, Tour de Fris, Kinderdorp, Zomerpop, Paaspop, De Uitdaging, Crea TH, Jeugdparlement , en het afgelopen jaar het zeer succesvolle WK Schapen drijven met deelnemers uit 30 landen.

Alles alleen maar mogelijk door en met ons allemaal. Bedankt allemaal. Als burgemeester ben ik daar super trots op en u allen zeer dankbaar.

Maar er is meer….

 • Vernieuwing van rioleringen Beatrixlaan, Tetterodestraat, Hoge Weere met inspraak van vele inwoners.
 • Sanering van garagepand Lindengracht 22 en aanleg parkeren.
 • Appartement complexen van Roozendaalstraat en Graaf Florisstraat met louter tevreden huurders.
 • Het vernieuwde Hertenkamp met vele nieuwe vrijwilligers en tevreden dieren.
 • Vastgestelde Westfriese Detailhandelsvisie, Westfriese Economische visie, en de structuurschets Westfriesland.
 • Duurzaamheidsprojecten kern Hoogwoud, Lintbebouwing en stolpen.
 • Start werkzaamheden centrumplan Hoogwoud met nieuw tankstation en Aldi.
 • CPO de Weere.
 • De Wipbrug wipt als nooit tevoren.
 • Ovatonde Langereis N241.
 • Verbouw oude Pardoes naar appartementen.
 • 13 miljoen voor nieuwe scholen.
 • Een uitstekend functionerend Wijkteam met tevreden cliënten.
 • Inwoners, Jong en Oud, krijgen de zorg die nodig is.
 • De nieuwe abonnementsvorm binnen de WMO.
 • Nieuwe opzet muziekeducatie.
 • Meer producten via Internet, documenten thuis laten bezorgen.

Natuurlijk is het onmogelijk alles te benoemen, want er is nog meer, maar we moeten ons realiseren dat er veel is -en wordt gerealiseerd met een kleine organisatie welke  aan alle regionale tafels een wel geziene partner is. De regionale samenwerking van de 7 Westfriese gemeenten gaat de komende jaren een nieuwe fase in. We hebben elkaar weten te vinden op vele beleidsterreinen welke de dienstverlening verder ten goede komen. Onze gemeenteraad is goed vertegenwoordigd bij de regionale bijeenkomsten. In april dit jaar worden de nieuwe gemeenteraden bijgepraat en nemen we later dit jaar besluiten over het Pact van Westfriesland editie 2.0.

Uitgangspunt bij dit alles is een bestuurlijk zelfstandig Opmeer met een organisatie welke in staat blijft mee te draaien op de regionale schaal. Dit vergt inspanningen en middelen voor de toekomst. Vraagt om raadsleden welke betere faciliteiten krijgen voor hun bestuurlijke inspanningen dan nu het geval is.

Al deze namen van kernen en buurtschappen vormen de gemeenschap Opmeer die, mede door het Schapen drijven wereldwijd bekend staat als

 • gastvrij,
 • aardig,
 • gelukkig,
 • eigenzinnig,
 • realistisch,
 • betrouwbaar,
 • fijn bewoonbaar,
 • met altijd wat te doen daar,
 • met vele en goede voorzieningen,
 • met inwoners die er zijn voor en met elkaar.

En dan nu 2018, wat een jaar gaat dat worden? In maart de gemeenteraadsverkiezingen waar 5 politiek partijen op zoek gaan naar uw stem. U bepaalt de koers voor de komende 4 jaar. Opmeer verdient daarom een goed bestuur en daarom roep ik u nu alvast op te gaan stemmen.

Voor de toekomst van een net zo fijn Opmeer als dat we nu zijn.

Dank voor uw aandacht.