HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Opmeer onderzoekt integriteit ambtenaar bij totstandkoming bestemmingsplan

Opmeer onderzoekt integriteit ambtenaar bij totstandkoming bestemmingsplan

Het college van Burgemeester & Wethouders start een onafhankelijk onderzoek naar het al dan niet integer handelen van een ambtenaar bij de totstandkoming van een bestemmingsplan. De portefeuillehouder Personeel en Organisatie heeft hierover namens het college overleg gehad met de fractievoorzitters van de politieke partijen. Het college wacht de resultaten van het onafhankelijke onderzoek af.