HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Opmeer stelt beroep in tegen herinrichtingsplan AC de Graafweg

Opmeer stelt beroep in tegen herinrichtingsplan AC de Graafweg

De gemeente Opmeer heeft beroep ingesteld tegen het Provinciaal Inpassingsplan Herinrichting A.C. de Graafweg (N241). De gemeente is van mening, ook gesteund door specialistisch advies, dat er goede gronden zijn om gebruik te maken van het recht om een beroepschrift in te dienen tegen de nu opgestelde plannen van de Provincie.

Het beroep bevat twee belangrijke punten:

  • Onvoldoende onderzoek naar alternatieven
  • Niet juist uitgevoerd onderzoek naar geluidsoverlast

Er is een rapport opgesteld waarin alternatieven zijn beschreven die voordelen bieden op het gebied van (minder) bomenkap, veiligheid, woon- en leefklimaat en (minder) geluid. Opmeer wil met dit beroep bereiken dat de Provincie gedwongen wordt beter naar deze alternatieven te kijken en het echte gesprek met de gemeente te heropenen.

De uitspraak wordt binnen zes maanden verwacht.