HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Raadsvergadering, 11 juli 19.00 uur

Raadsvergadering, 11 juli 19.00 uur

Wij nodigen u uit om de raadsvergadering bij te wonen op woendag 11 juli 2018. De raadsvergadering begint om 19.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Opmeer.

Agendapunten

  • Voorstel tot het vaststellen van het plan van aanpak onderzoek locaties Integrale Kindcentra
  • Voorstel tot het vaststellen van de Regionale Visie Verblijfsrecreatie Noord-Holland Noord 2030
  • Voorstel tot het vaststellen van de Kadernota 2018
  • Voorstel tot het vaststellen van de Jaarrekening 2017 Algemene Dienst gemeente Opmeer, inclusief het Volkshuisvestingverslag 2017 en de jaarrekening 2017 Woningbedrijf en Nota Interbestuurlijk Toezicht 2017

Spreekrecht

Het is voor een ieder mogelijk de raadsleden toe te spreken. Wilt u dit dan uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken? Aan het spreekrecht zijn voorwaarden verbonden. Voor meer informatie, kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.