HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Raadsvergadering 21-09-2017

Raadsvergadering 21-09-2017

Wij nodigen u uit om de raadsvergadering bij te wonen op donderdag 21 september 2017. De raadsvergadering begint om 20.00 uur en vindt plaats in het gemeentehuis van Opmeer.

Agendapunten

  1. Ingekomen stukken: evaluatie dienstverleningsscenario’s
  2. Informatienotitie hondenbeleid
  3. Vaststellen Stedelijk Waterplan 2018-2021
  4. Vaststellen bestemmingsplan Langereis 22 te Hoogwoud
  5. Vaststellen Regionaal Kaderplan Westfriesland Schuldhulpverlening 2017-2020
  6. Vaststellen vergaderschema 2018 Raads- en commissievergaderingen Opmeer
  7. Suppletoire begrotingen

Spreekrecht

Het is voor een ieder mogelijk de raadsleden toe te spreken. Wilt u dit dan uiterlijk 4 uur voor aanvang van de vergadering kenbaar maken? Aan het spreekrecht zijn voorwaarden verbonden. Voor meer informatie voor het aanmelden voor het spreekrecht, kunt u contact opnemen met de gemeente Opmeer, telefoon 0226 – 363 333, e-mail gemeente@opmeer.nl.

Live meeluisteren of later

Het kan via http://webcast.nl/opmeer/#!/overview