HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Samen voor Inclusief Westfriesland

Samen voor Inclusief Westfriesland

De overheid werkt aan gelijke rechten voor lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgender- en intersekse personen (LHBTI's). In Westfriesland willen we daar niet bij achterblijven. Daarom ondertekenden de bestuurders van de Westfriese gemeenten onlangs de intentieverklaring ‘Inclusief Westfriesland 2019-2022’.

Westfriesland wil zich voor deze groepen inzetten door onderzoek te doen naar de behoeften en door samen te werken met scholen, professionals, vrijwilligersorganisaties en instellingen.

Zichtbaarheid, welzijn en participatie

Wethouder Robert Tesselaar over de intentieverklaring: “Met deze verklaring geven we als Westfriesland aan het belangrijk te vinden dat er meer zichtbaarheid, welzijn en participatie is van de Westfriese LHBTI-doelgroep en andere groepen voor wie het niet vanzelfsprekend is om zichzelf te kunnen zijn in onze samenleving. Het uiteindelijke doel is het stimuleren van een samenleving waarin iedereen mee kan doen.”