HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Toon jij, je betrokkenheid?!

Toon jij, je betrokkenheid?!

 • Ben jij woonachtig in en betrokken bij de gemeente Opmeer?
 • Ben je 18 jaar of ouder?
 • Heb je een mening over hoe het sociaal beleid zou moeten?

Kom dan de adviesraad Sociaal Domein Opmeer versterken. De adviesraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan het college van Burgemeester en Wethouders over beleid en handelen van de gemeente op de sociale thema’s.

Heb jij ideeën en ervaring op het gebied van:

 • mantelzorg en vrijwilligers
 • geestelijke gezondheidszorg
 • jeugd en jongeren, ouders en hun kinderen
 • kwetsbare groepen verslavingszorg huiselijk geweld
 • verbindingen tussen sociale organisaties en groepen
 • meedoen, bewegen en cultuur

Meld je aan! Vul de vacatures op en draag je steentje bij aan een gezonde leefomgeving in Opmeer. Wij zijn op zoek naar een goede mix van jongeren en wat meer ervaren inwoners.

Klagen op afstand is makkelijk, maar we dagen je uit om ook echt in actie te komen.

Wat verwachten we van je?

Als lid van de adviesraad verwachten we natuurlijk wel wat van je. Maar je kunt van ons ook wat terug verwachten.

 • 10 keer per jaar een vergadering, aanwezigheid is een ‘must’.
 • Jij wordt verantwoordelijk voor één van de bovengenoemde werkvelden. Altijd met je collega adviesraadleden als back-up/sparringpartners.
 • Een vrijwilligersvergoeding van € 200 als lid van de adviesraad en € 280 als voorzitter
 • Er zijn ook twee flexplaatsen voor studenten

Geïnteresseerd?

Schrijf dan een korte motivatiebrief met CV, waaruit jouw ervaring en interesse op een bepaald sociaal terrein blijkt. De gemeente en de adviesraad bekijken samen de brieven en nodigen na 1 februari 2018 kandidaten uit voor een gesprek. Stuur je brief met CV tot uiterlijk 31 januari 2018 naar Gemeente Opmeer, Zorg en Welzijn - sollicitatie ASDO, Postbus 199, 1715 ZK  SPANBROEK. Kijk ook op www.adviesraadsociaaldomeinopmeer.nl