HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Uitvoering IKC-besluit stilgelegd

Uitvoering IKC-besluit stilgelegd

De (nieuwe) gemeenteraad heeft op donderdag 19 april 2018 besloten de uitvoering van het raadsbesluit over het Integrale Kind Centra (IKC) van 6 juli 2017 stil te leggen omdat in de voorbereiding op het eerdergenoemde raadsbesluit onvoldoende aandacht is geweest voor burgerparticipatie, de centrale ligging van de nieuwe locaties en voor de verkeersveiligheid.

IKC

Een IKC is kort gezegd een gebouw waarin scholen voor primair onderwijs de hoofdgebruikers zijn, in combinatie met organisaties voor bij voorbeeld kinderopvang, bibliotheekwerk en dergelijke. Voor de realisatie van deze twee IKC’s stelde de gemeenteraad op 6 juli 2017 een krediet van 12,7 miljoen euro ter beschikking. Het gaat in de gemeente om de bouw van twee nieuwe IKC’s, in Spanbroek/Opmeer en in Hoogwoud.

Plan van aanpak

De gemeenteraad heeft het (nieuwe) college de opdracht gegeven om samen met de schoolbesturen en andere potentiele gebruikers van de IKC’s een plan van aanpak te maken  (inclusief planning) op de heroverweging over de gekozen locaties voor de nieuwe IKC’s. Dit plan wordt op 12 juli 2018 in de gemeenteraad besproken.