HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Uw mening over het verkeer in Opmeer

Uw mening over het verkeer in Opmeer

De gemeente Opmeer gaat haar beleid op het gebied van verkeer en vervoer actualiseren. Het oude Gemeentelijke Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) uit 2007 moet een update krijgen met daarbij aandacht voor duurzaamheid en bereikbaarheid.

Het nieuwe plan geeft richting aan hoe we de komende jaren met het verkeer willen omgaan binnen onze gemeente. Waar willen we wel en waar niet op inzetten? Waar gaat de prioriteit naar uit? Waar moeten oplossingen en acties aan voldoen?

Enquête

De gemeente beschikt over beperkte financiële middelen en wil in de besteding daarvan rekening houden met de mening van de bewoners. Daarom heeft de gemeente een enquête opgesteld en we hopen dat veel inwoners deze enquête invullen. Wij willen namelijk graag van u weten wat u als gebruiker belangrijk vindt.

Aan deze enquête kan iedereen uit Opmeer deelnemen! Dit kost u maximaal 5 minuten. Uw gegevens worden anoniem en vertrouwelijk behandeld. De link naar de enquête is: http://bit.ly/verkeersenqueteopmeer. Wij nodigen u van harte uit om naast het benoemen van knelpunten ook te denken over oplossingen.

Via www.opmeer.nl houden wij u op de hoogte van de resultaten van deze enquête.
Wilt u liever een papieren versie van de enquête invullen dan kunt u een mail sturen naar gemeente@opmeer.nl o.v.v. papierversie GVVP-enquête.