HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Nieuws uit Opmeer  |  Verkiezingen 21 maart

Verkiezingen 21 maart

Op 21 maart kunt u uw stem uitbrengen voor: 1 de gemeenteraadsverkiezingen en 2 het referendum over de vernieuwde Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze week ontvangt u uw stempas.

Als uw stempas op 10 maart nog niet binnen is, neem dan contact op met de gemeente. Met de stempas mag u stemmen in elk stembureau binnen de gemeente.

Wat moet u meenemen naar het stembureau:

  • Uw persoonlijke stempas. Let er op dat de stempas onbeschadigd is.
  • Een geldig legitimatiebewijs. De stembureauleden zijn verplicht dit te controleren.

Als u zelf niet kunt stemmen

Als u niet in staat bent te gaan stemmen, kunt u iedere kiesgerechtigde van onze gemeente machtigen om namens u een stem uit te brengen. Hiervoor moet u de achterkant van uw stempas invullen, ondertekenen en meegeven aan degene die u wilt machtigen. Uw gemachtigde moet naast een eigen legitimatie ook een kopie van uw legitimatiebewijs meenemen.

Stembureaus

  • Gemeentehuis, Klaproos 1 Opmeer
  • Kantoor Buitendienst, Spanbroekerweg 42 Spanbroek
  • Zorgcentrum Zandhove, Spanbroekerweg 168 Spanbroek
  • Op Stap, Herenweg 60 Hoogwoud
  • Cafe De Stompe Toren, Schoolstraat 40 Aartswoud
  • Theresiahuis, Vekenweg 2 De Weere
  • Wijksteunpunt De Lindehof, Graaf Willemstraat 27 Hoogwoud

De stembureaus zijn geopend van 07.30 – 21.00 uur.

Collegevorming

Na de gemeenteraadsverkiezingen is de eerste belangrijke bezigheid van de nieuwgekozen gemeenteraad het formeren van een college en de benoeming van de wethouders. Kijk op deze site en op www.facebook.com/gemeenteraadopmeer