HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacy

Privacy

Gemeente Opmeer hecht veel waarde aan een rechtmatige en veilige verwerking van uw persoonsgegevens. Hier vindt u informatie over hoe de gemeente Opmeer omgaat met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft op het gebied van privacy.

Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen kunt u zien waar wij persoonsgegevens voor gebruiken. Lees meer over het register van verwerkingen

Functionaris gegevensbescherming

Binnen de gemeente Opmeer is een functionaris aangesteld die zich specifiek richt op de bescherming van uw persoonsgegevens. Lees meer over de functionaris

Privacy en cookie statement

Gemeente Opmeer verwerkt voor de uitvoering van haar wettelijke en publieke taken persoonsgegevens. Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig om te gaan met uw gegevens en passen onze manier van werken steeds aan op basis van nieuwe inzichten op het gebied van privacy. In het privacystatement staat omschreven hoe wij dit doen. Lees meer over het privacystatement

Rechten van betrokkene

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw verzoek digitaal (via DigiD of eHerkenning) of bij het gemeentehuis  in te leveren. Hierbij is het belangrijk dat u zich kunt legitimeren en kunt aantonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen, u toebehoren. Hier kunt u een digitaal verzoek indienen. Lees meer over het recht van betrokkene

Datalek melden

Gemeente Opmeer treft uitgebreide maatregelen om haar digitale systemen goed te beveiligen. Ondanks alle maatregelen blijft het toch mogelijk dat een door ons nog niet onderkende zwakke plek in de systemen te vinden is. Lees meer over datalek melden