HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacy

Privacy

Register van verwerkingen

In het register van verwerkingen kunt u zien waar wij persoonsgegevens voor gebruiken. Lees meer over het register van verwerkingen

Functionaris gegevensbescherming

Heeft u vragen over de AVG dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Opmeer:

Jelle Strikwerda
E-mail: jstrikwerda@opmeer.nl
Telefoon: 0229 - 85 64 19

Privacy en cookie statement

Wilt u weten hoe gemeente Opmeer omgaat met de bescherming van persoonsgegevens en privacy? In het privacystatement staat omschreven hoe wij dit doen. Lees meer over het privacystatement

Rechten van betrokkene

Lees hier hoe u een verzoek bij gemeente Opmeer kunt indienen en binnen welke termijn wij dit afhandelen. Lees meer over het recht van betrokkene

Datalek melden

Gemeente Opmeer treft uitgebreide maatregelen om haar digitale systemen goed te beveiligen. Ondanks alle maatregelen blijft het toch mogelijk dat een door ons nog niet onderkende zwakke plek in de systemen te vinden is. Lees meer over datalek melden