HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacyverklaring  |  Heeft u klachten?

Heeft u klachten?

Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens

Indien u klachten heeft over onze dienstverlening of over hoe wij omgaan met persoonsgegevens, dan vernemen wij dit uiteraard graag van u. U kunt contact met ons opnemen via de website, telefonisch of bij de gemeentebalie. Wij willen u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens indien u van mening bent dat wij niet goed met uw persoonsgegevens omgaan of onzorgvuldig met uw rechten omgaan.