HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacyverklaring  |  Introductie persoonsgegevens

Introductie persoonsgegevens

Wat zijn persoonsgegevens?

Bij persoonsgegevens kunt u denken aan: uw naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres en biometrische gegevens zoals vingerafdrukken. Dit soort gegevens verkrijgen wij van u als u zich bijvoorbeeld inschrijft bij de gemeente, een paspoort aanvraagt of een vergunning nodig heeft. Ook als u een van de websites van de gemeente bezoekt, verstrekt u ons in sommige gevallen persoonsgegevens. Bijvoorbeeld in de vorm van een IP-adres of via een cookie waarmee bepaalde voorkeuren worden geregistreerd.

Van wie verwerken wij persoonsgegevens?

Van alle personen met wie we contact hebben omdat ze ingeschreven staan bij de gemeente, of personen die een website van de gemeente bezoeken, kunnen we persoonsgegevens verwerken. Voor onze interne organisatie verwerken we persoonsgegevens van contactpersonen, personeelsleden, raadsleden en leveranciers. Ook verwerken wij persoonsgegevens van personen die niet staan ingeschreven bij de gemeente. Denk bijvoorbeeld aan het geval we te maken hebben met de nabestaanden inzake de huur van een graf.