HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacyverklaring  |  Privacyrechten in het Sociaal Domein

Privacyrechten in het Sociaal Domein

Welke wet is van toepassing?

De belangrijkste wet- en regelgeving voor het gebruiken van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In bepaalde gevallen is de AVG niet (helemaal) van toepassing. Dit kan het geval zijn indien er voor de omgang met uw persoonsgegevens bij sommige diensten of producten andere regels gelden zoals bijvoorbeeld bij de Jeugdwet, de Wmo en de Participatiewet. Heeft u nog vragen neem dan contact met ons op via privacy@opmeer.nl of telefonisch via 0226 36 33 33.