HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacyverklaring  |  Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik die uitoefenen?

Wat zijn mijn privacyrechten en hoe kan ik die uitoefenen?

U heeft een aantal privacyrechten:

Recht op informatie en inzage

U heeft het recht op inzage in uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons mag vragen of wij persoonsgegevens van u hebben vastgelegd en zo ja, welke. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Vanwege onze wettelijke taken is het niet altijd mogelijk om tegemoet te komen aan een verzoek. In dat geval berichten wij u hierover.

Formulier inzageverzoek

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl
 

Recht op verbetering, aanvulling en afscherming

U heeft het recht op verbetering, aanvulling en afscherming. Dat houdt in dat u ons mag vragen om uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of af te schermen.

Formulier correctieverzoek

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl


Recht op verwijdering

U heeft het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het verwijderen van gegevens is niet altijd mogelijk. Zo is het niet mogelijk om uw gegevens uit de Basisregistratie Personen te laten verwijderen. Daarnaast is de gemeente gebonden aan wettelijke bewaartermijnen. Alleen wanneer er geen wettelijke noodzaak meer is voor het bijhouden van uw gegevens, kunnen deze verwijderd worden. Denk hierbij aan het vernietigen van uw gegevens na een sollicitatie.

Formulier verwijderverzoek

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl
 

Recht op beperking van gebruik

U heeft het recht op beperking van gebruik van uw persoonsgegevens. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om gebruik van uw persoonsgegevens te beperken.

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl
 

Recht van bezwaar

U heeft het recht van bezwaar. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen uw persoonsgegevens niet meer te gebruiken.                                              


Formulier recht van bezwaar

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl

Recht om persoonsgegevens over te dragen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen. Dat houdt in dat u ons in een aantal gevallen mag vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. U kunt dit echter niet verzoeken indien wij uw persoonsgegevens verwerken op grond van een openbare taak of het voldoen aan een wettelijke verplichting.
                                            

Meer informatie - AutoriteitPersoonsgegevens.nl