HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Privacyverklaring  |  Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarvoor?

Welke persoonsgegevens gebruikt de gemeente en waarvoor?

Gebruik van bijzondere persoonsgegevens

Wij kunnen verschillende soorten persoonsgegevens gebruiken. Dit kunnen uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer zijn. Het kan ook zijn dat wij uw Burgerservicenummer of andere bijzondere persoonsgegevens gebruiken. Deze ‘bijzondere persoonsgegevens’ krijgen extra bescherming van de wetgever en zodoende gebruiken wij alleen bijzondere persoonsgegevens wanneer de wet ons deze ruimte geeft, in het bijzonder voor:

De uitvoering van onze wettelijke taken

Een voorbeeld van een wettelijke taak en dus onze verplichting: indien u een paspoort of een omgevingsvergunning bij ons aanvraagt, maken wij gebruik van uw persoonsgegevens. Ook bij onderwerpen zoals uitkeringen, belastingen, veiligheid en zorg kunnen wij persoonsgegevens gebruiken.

De uitvoering van een overeenkomst

Een voorbeeld hiervan is: u huurt een woning van het Gemeentelijk Woningbedrijf en om de overeenkomst uit te kunnen voeren gebruiken wij uw persoonsgegevens.

Toestemming

Het vragen van toestemming als grondslag voor gegevensverwerking is nodig indien wij ons op geen andere wettelijke grondslag kunnen beroepen. Het kan zijn dat u ons toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking te allen tijde in te trekken. U kunt hiervoor contact opnemen met Suzanne Schulten, Functionaris gegevensbescherming via sschulten@opmeer.nl of 0226-363 333 .

Wij hebben een register van verwerkingsactiviteiten (pdf, 122 kb). In dit register houden wij bij welke persoonsgegevens wij gebruiken en met welk doel.

Bekijk het register van verwerkingsactiviteiten