HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Raads-/coalitieprogramma

Raads-/coalitieprogramma

Het college schrijft geen eigen college-programma, zij werken vanuit het coalitieakkoord / raadsprogramma. Het college vindt het belangrijk dat inwoners op de hoogte zijn van de plannen die in dat programma staan en dat inwoners mee kunnen denken.

De coalitiepartijen, CDA, DSV en VVD hebben nu een concept coalitieakkoord 2018-2022 (raadsprogramma) opgesteld.  Raad en college vragen u u om het programma, of dát deel dat uw interesse heeft, door te lezen.
En heeft u een mening over de inhoud, of heeft u vragen, geef die dan vóór 10 september 2018 door aan de heer Nico Bosch via njjm.bosch14@gmail.com. Nico is contactpersoon namens de drie coalitiepartijen.

De verwachting is dat het concept coalitieakkoord op donderdag 20 september 2018 besproken wordt in de gemeenteraad.

Lees het coalitieakkoord / raadsprogramma 2018-2022