HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Rekenkamercommissie

Rekenkamercommissie

Deze commissie onderzoekt of het beleid van de gemeente efficiƫnt, doelmatig en rechtmatig is. Ze stelt daarbij de vragen: is bereikt wat het gemeentebestuur wilde bereiken; is gedaan wat moest worden gedaan; heeft het gekost wat het mocht kosten?

Sinds 24 mei 2012 heeft de gemeente Opmeer een gezamenlijke Rekenkamercommissie met de gemeente Medemblik. Voor meer informatie over de huidige Rekenkamercommissie Medemblik - Opmeer kunt u terecht op de site van de gemeente Medemblik.

Integriteitsbeleid in Opmeer onderzocht

Op verzoek vanuit de gemeenteraad en de burgemeester van Opmeer heeft de Rekenkamercommissie van de gemeenten Medemblik en Opmeer een onafhankelijk rekenkameronderzoek gedaan naar het integriteitsbeleid in Opmeer. Daarbij is specifiek gekeken naar de betekenis en toepassing van integriteit bij de procedures van ruimtelijke ordening en grondbeleid bij het bestemmingsplan Heerenweide. De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapport. Dit rapport heeft de Rekenkamercommissie toegelicht in de besloten raadsvergaderingen van 6 en 9 maart 2018, waar de vragen van raadsleden zijn beantwoord. Hierdoor is de raad in positie gebracht om haar controlerende rol in te kunnen vullen. De gemeenteraad bespreekt het rapport in de openbare raadsvergadering van 15 maart 2018.

Aanbiedingsbrief Rekenkamerrapport Opmeer (pdf)

Definitief rapport - Integriteitsbeleid Opmeer (pdf)

Persbericht RKC-onderzoek Opmeer (pdf)