HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Samenstelling college

Samenstelling college

De burgemeester en de wethouders vormen het dagelijks bestuur van de gemeente. De burgemeester,Gertjan Nijpels is de voorzitter van het  college van
burgeb&w 2018meester en wethouders. Burgemeesters worden benoemd door de Kroon, op voordracht van de commissaris van de Koningin, die zich hiervoor laat adviseren door de gemeenteraad.

De gemeenteraad benoemt de wethouders. Opmeer heeft drie wethouders; Robert Tesselaar, Bram Beemster en Alex Kalthoff. Net als de burgemeester zijn de wethouders geen lid van de gemeenteraad.

De gemeentesecretaris, Marc Winder, is adviseur van het college van burgemeester en wethouders. Daarnaast is hij het hoofd van de ambtelijke organisatie.


Onkostenvergoeding

Opmeer is graag transparant in haar uitgaven. Daarom geven wij u ook inzicht in de onkostenvergoeding van burgemeester en wethouders.

Vergoedingen en declaraties college Opmeer (pdf 84kB)

Nevenactiviteiten en overlegstructuren

Nevenactiviteiten college van B&W (pdf, 90 kb)

Afspraak maken of vraag stellen

Wilt u een afspraak maken met een collegelid of gemeentesecretaris of heeft u een vraag? Bel met het bestuurssecretariaat via telefoonnummer 0226 - 363 333 of stuur een mail naar gemeente@opmeer.nl.

Burgemeester G.J.A.M. (GertJan) Nijpels

G.J.A.M. Nijpels
contactgegevens en taken Burgemeester G.J.A.M. (GertJan) Nijpels
FunctieBurgemeester
Telefoonnummer0226-363333
Taken
 • Openbare orde en Veiligheid
 • Handhaving
 • Bestuur/ beleidscoƶrdinatie
 • Personeel en Organisatie
 • ICT/informatiebeveiliging
 • Integriteitsbeleid

Plaatsvervanger : R.W. Tesselaar

Politieke partijVVD

R.W. (Robert) Tesselaar

R.W. Tesselaar
contactgegevens en taken R.W. (Robert) Tesselaar
FunctieWethouder
Telefoonnummer0226-363333
Taken

(1e loco burgemeester)

 • Sociaal domein (jeugdzorg, maatschappelijke ondersteuning, passend onderwijs)
 • Integraal preventief welzijnsbeleid
 • Werk, inkomen en participatie
 • Ouderenbeleid
 • Gezondheidsbeleid
 • Sport
 • Cultuur en monumentenzorg
 • Scholing en vorming
 • Burgerparticipatie
 • 1e verantwoordelijke bestuurder project IKC
 • Contact wethouder kernen: Hoogwoud, De Weere, Gouwe

Plaatsvervanger: A.H.M. Kalthoff

Politieke partijCDA

mr. A.J.P. (Bram) Beemster

A.J.P. Beemster
contactgegevens en taken mr. A.J.P. (Bram) Beemster
FunctieWethouder
Telefoonnummer0226-363333
Taken

(3e loco burgemeester)

 • Ruimtelijke ordening
 • Duurzaamheid
 • Milieu
 • Afvalverwerking
 • Riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Volkshuisvesting en woningbedrijf
 • Beheer openbare ruimte
 • Omgevingswet
 • 3e verantwoordelijke bestuurder project IKC
 • Contact wethouder kernen: Opmeer, Zandwerven, Wadway

Plaatsvervanger: G.J.A.M. Nijpels

Politieke partijCDA

A. (Alex) Kalthoff

A. Kalthoff
contactgegevens en taken A. (Alex) Kalthoff
FunctieWethouder
Telefoonnummer0226-363333
Taken

(2e loco burgemeester)

 • Inkoop en aanbesteden
 • Voorlichting en communicatie
 • Recreatie en toerisme
 • Economische ontwikkeling
 • FinanciĆ«n
 • Grondexploitatie en grondbeleid
 • Dienstverlening
 • 2e verantwoordelijke bestuurder project IKC
 • Contact wethouder kernen: Spanbroek, Aartswoud

Plaatsvervanger: R.W. Tesselaar

Politieke partijDSV

M.A.S. (Marc) Winder

M.A.S. Winder
contactgegevens en taken M.A.S. (Marc) Winder
FunctieGemeentesecretaris
Telefoonnummer0226-363333
Taken

gemeentesecretaris