HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Samenstelling raadscommissies

Samenstelling raadscommissies

De raadscommissies adviseren de gemeenteraad over besluiten die de raad moet nemen. De leden van de raadscommissie worden benoemd door de gemeenteraad op voordracht van de politieke partijen. De vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. De gemeente Opmeer heeft 3 commissies ingesteld (of bekijk de pdf):