HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Toegankelijkheid en privacy  |  Toegankelijkheid en proclaimer

Toegankelijkheid en proclaimer

De medewerkers van de gemeente Opmeer doen hun uiterste best om de teksten en informatie op deze website actueel en volledig te houden. Wij streven naar een optimale dienstverlening en zorgvuldige afhandeling van vragen.

Komt u onjuistheden of onvolledigheden op onze website tegen, meldt u die dan alstublieft via gemeente@opmeer.nl. Wij kunnen dan zo snel mogelijk verbeteringen aanbrengen.

Toegankelijkheid

De gemeente Opmeer wil met deze website zo goed mogelijk voldoen aan de Webrichtlijnen, zodat de site voor iedereen toegankelijk is. Meer informatie over de webrichtlijnen: www.webrichtlijnen.nl.

Ervaart u problemen met de toegankelijkheid van de website, meld dit dan via gemeente@opmeer.nl .

Privacy

De gemeente Opmeer hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy bij het verwerken van persoonsgegevens rondom het gebruik van www.opmeer.nl. Informatie over bezoeken aan www.opmeer.nl (bijvoorbeeld IP adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen. Alle gegevens die voor een aanvraag via internet worden verstrekt aan de gemeente Opmeer, worden uitsluitend gebruikt voor de afhandeling van de aanvraag. De gemeente Opmeer draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die wordt verschaft altijd vertrouwelijk en conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de website op uw computer, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst en vervolgens door de website weer kunnen worden geraadpleegd. Wij gebruiken deze cookies voor meerdere doeleinden:

  •  Om de website goed te laten werken. Ze worden bijvoorbeeld gebruikt om uw voorkeuren te onthouden of om te onthouden of u een enquête al heeft ingevuld.
  •  Om statistieken over het gebruik van de website te verzamelen. Denk hierbij aan bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. De gemeente gebruikt deze informatie om de website beter af te stemmen op de behoeften van de bezoekers.

De gemeente Opmeer kan deze cookies niet herleiden tot een pc of individu, verzamelt via de cookies geen persoonlijke gegevens en gebruikt de verzamelde informatie niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven. Dus ook niet voor commerciële doeleinden.

Cookies weigeren

De cookies die we gebruiken zorgen ervoor dat u de website beter kunt gebruiken en de informatie die we via de cookies verzamelen is voor ons erg belangrijk om de kwaliteit van de website te verbeteren. We waarderen het daarom als u ons cookies laat gebruiken. Wilt u desondanks dat opmeer.nl geen cookies meer plaatst op uw computer? Dan kunt u de instellingen van uw browser zo instellen dat cookies worden geweigerd. Hoe dat moet is afhankelijk van welke browser u gebruikt.

E-mail

Als u een mail ontvangt die niet voor u bestemd is, vragen wij u de e-mail terug te sturen naar de afzender en de e-mail te verwijderen. De gemeente Opmeer streeft ernaar om e-mailberichten, die bij het centrale e-mailadres gemeente@opmeer.nl binnenkomen, zo snel mogelijk te beantwoorden.

Archivering

Onze website wordt dagelijks gearchiveerd. U kunt het archief van onze website benaderen via onderstaande link:

Technische realisatie en vormgeving

SIMgroep, Rotterdam