HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Vergaderingen Raad en commissies

Commissie Bestuurlijke Zaken en Verantwoording 19-09-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling van de agenda

 • 3

  Spreekrecht burgers; uiterlijk 4 uur voor vergadering melden bij griffier@opmeer.nl

 • 4

  Vaststelling verslag van de commissievergadering van