HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Vergaderingen Raad en commissies

Gemeenteraad 03-10-2019

Agendapunten voor deze vergadering

 • 1

  Opening en mededelingen

 • 2

  Vaststelling van de agenda

 • 3

  Spreekrecht burgers: uiterlijk 4 uur voor aanvang vergadering melden bij de griffier

 • 4

  Vragen raadsleden: uiterlijk 48 uur voor aanvang vergadering melden bij de griffier

 • 5

  Vaststellen besluitenlijst van de vergadering van XXXXXXXX

 • 6

  Ingekomen stukken

 • 99

  Suppletoire begrotingen (GEEN)

 • 999

  Rondvraag

 • 9999

  Sluiting