HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Vergaderschema R&C  |  Vergadering Commissie Ruimte

Vergadering Commissie Ruimte 24-05-2016

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal gemeentehuis
Tijd:20:00
Voorzitter:Wim van Hunnik

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen van de voorzitter Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht burgers Bekijk dit agendapunt online

4 Vaststelling verslag van de commissievergadering van 23 februari 2016 Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

5 Verbetering verkeersveiligheid inritten Pieter Bossenstraat en omgeving en verbetering fietsenstallingsmogelijkheden bij bushaltes Bekijk dit agendapunt online

6 Ontwerp-jaarrekening 2015 en ontwerpbegroting 2017 Regionale Uitvoeringsdienst NHN

7 Benoeming lid Welstandscommissie Opmeer

8 Mededelingen van de portefeuillehouder

9 Rondvraag

10 Sluiting