HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Vergaderschema R&C  |  Vergadering Gemeenteraad

Vergadering Gemeenteraad 20-04-2017

Bekijk deze vergadering online
Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadzaal gemeentehuis
Tijd:20:00-00:00
Voorzitter:GertJan Nijpels

AGENDAPUNTEN:

1 Opening en mededelingen Bekijk dit agendapunt online

2 Vaststelling van de agenda Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

3 Spreekrecht burgers: uiterlijk 4 uur voor aanvang vergadering melden bij griffier@opmeer.nl Bekijk dit agendapunt online

4 Vragen raadsleden: uiterlijk 48 uur voor aanvang vergadering melden bij griffier Bekijk dit agendapunt online

5 Vaststellen verslag van de raadsvergadering van 16 maart 2017 Bekijk dit agendapunt online

6 Ingekomen stukken Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

7 Afscheid van raadslid de heer B.S.J. Bierman Bekijk dit agendapunt online

8 Rapport van de Raadscommissie Onderzoek Geloofsbrieven van de heer N.A. Scholten Bekijk dit agendapunt online

9 Toelating van raadslid de heer N.A. Scholten Bekijk dit agendapunt online

10 Beschikbaarstellen van krediet van € 624.694 t.b.v. herinrichting openbaar gebied centrumplan Hoogwoud Bekijk dit agendapunt online

11 Beschikbaarstellen van € 121.000 voorbereidingskrediet t.b.v. nieuwbouw 20 huurwoningen in fase 1d Heerenweide Bekijk dit agendapunt online

12 Advies werkgroep Burgerparticipatie voortgang en visie Bekijk dit agendapunt online

13 Overdracht participatiebudget 2018 aan WerkSaam Westfriesland Bekijk dit agendapunt online

14 Benoeming (plv) commissieleden en plaatsvervangend voorzitter commissie SLZ Bekijk dit agendapunt online

15 Suppletoire begrotingen Bekijk dit agendapunt online

Bijgevoegde documenten

16 Rondvraag Bekijk dit agendapunt online

17 Sluiting Bekijk dit agendapunt online