HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Verkiezingen

Verkiezingen

In onze Nederlandse democratie hebben we het recht om mee te beslissen en onze stem te laten horen. Dat kan door middel van inspraak, referenda en verkiezingen. Opmeer stimuleert haar inwoners zo veel als mogelijk gebruik te maken van het gegeven stemrecht.

Meer informatie over verkiezingen