HOME  |  Bestuur & Organisatie  |  Wat doet het college?

Wat doet het college?

Het college van Burgemeester en Wethouders vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. Het college maakt voorstellen waarover de gemeenteraad moet beslissen. De burgemeester en wethouders voeren de besluiten van de gemeenteraad uit. Ze zijn ook verantwoordelijk voor een correcte uitvoering van wetten. Denk bijvoorbeeld aan Wet werk en bijstand of de paspoortwet.

Burgemeester en wethouders vergaderen in de regel elke dinsdagmorgen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Hoe komt een college tot stand?

De burgemeester wordt benoemd door de Koning. Het is een aanstelling voor 6 jaar. Daarna kan deze telkens worden verlengd met opnieuw 6 jaar. De burgemeester is voorzitter van de gemeenteraad en van het college. Wethouders worden benoemd door de gemeenteraad. Dat gebeurt elke 4 jaar na de verkiezingen voor de gemeenteraad. Elke nieuwe gemeenteraad kiest dus zelf de wethouders.