Bemiddelaars bemiddelen bij buren die een verstoorde relatie of conflict hebben en hier samen niet meer uitkomen. De overlast kan o.a. gaan over geluid, huisdieren, tuin en erfafscheiding, kinderen, pesterijen en verschil in dagritme. Bemiddelaars die actief zijn bij

Dankbaar werk met professionele ondersteuning

De Bemiddelingskamer zijn vrijwillig, betrokken, communicatief en professioneel getraind. Met veel passie ondersteunen zij buren om de onderlinge communicatie te verbeteren. Bemiddelaar Stef: “Het is ontzetten mooi en dankbaar werk. Je leert er veel van en krijgt professionele trainingen en ondersteuning via intervisie. Het is flexibel (dus je kunt aangeven nu even niet, tijdens een drukke periode) en je hebt er een leuk stel collega’s bij!”

Meld je aan voor de nieuwe basistraining

In het najaar start er een nieuwe basistraining. Wil je daar graag bij aansluiten als één van onze nieuwe bemiddelaars? Neem dan contact met ons op! Telefoon 06 - 24 368 153 of stuur een e-mail naar info@debemiddelingskamer.nl. Meer informatie is te vinden op www.debemiddelingskamer.nl