Sinds kort kunnen gezinnen in de gemeente Opmeerdie overbelast zijn een beroep doen op Buurtgezinnen. De gemeente is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Buurtgezinnen. Dit is een nieuw initiatief gebaseerd op een oude gedachte: opvoeden doen we samen. 

Hoe werkt het?

Gezinnen die overbelast zijn (vraaggezinnen) worden gekoppeld aan een warm en stabiel gezin in de buurt (steungezinnen). Zo krijgen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders even ontlast. De hulp is alledaags en gelijkwaardig. Vraaggezin en steungezin maken onder begeleiding van de coördinator van Buurtgezinnen afspraken over de inhoud van de ondersteuning.

De ondersteuning kan bijvoorbeeld bestaan uit de kinderen naar zwemles of sport brengen, ze af en toe een weekend, middag of avond opvangen of een rustige huiswerkplek bieden. Maar ook: meegaan naar ouderavonden, helpen bij het vieren van de verjaardag of er samen op uitgaan met beide gezinnen. Maatwerk dus!

Een steungezin wordt voor een langere periode de steun en toeverlaat voor een vraaggezin op het gebied van de opvoeding van de kinderen. Welke ondersteuning een steungezin biedt en hoeveel tijd het gezin erin steekt, is afhankelijk van de gemaakte afspraken. De ondersteuning kan ook veranderen in de loop van de tijd.

Buurtgezinnen is in gemeente Opmeer op zoek naar ouders met kinderen, grootouders en stellen zonder kinderen (maar met opvoedervaring) die op vrijwillige basis iets willen betekenen voor een gezin in de buurt dat het moeilijk heeft.

Waarom kiest gemeente Opmeer voor Buurtgezinnen?

Buurtgezinnen is in meer dan 50 gemeenten actief en de ervaringen zijn veelbelovend. Reden voor de gemeente Opmeerom ook met Buurtgezinnen in zee te gaan.

Buurtgezinnen oprichter Leontine Bibo: ‘Soms zit het flink tegen in gezinnen. Problemen stapelen zich op en worden steeds zwaarder. Er hoeft dan maar iets te gebeuren en de emmer loopt over. En dan lukt het ouders niet meer om op ieder moment voldoende tijd en aandacht aan de kinderen te besteden. Deze gezinnen hebben hulp nodig, liefst alledaagse praktisch hulp van familie en vrienden. Maar wat als je familie of vrienden ver weg wonen of als zij jouw problemen er niet bij kunnen hebben? Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen. Bij Buurtgezinnen willen we toe naar een samenleving, waarin we ons weer meer om elkaars kinderen bekommeren. Opvoeden is niet gemakkelijk. Als we elkaar daarbij helpen, kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen veilig en gezond kunnen opgroeien in hun eigen gezin.’

Coördinator Denise Wijnker

Denise Wijnker treedt in de gemeente op als coördinator voor Buurtgezinnen. ‘Doordat wij zelf steungezin bij Buurtgezinnen werden, leerde ik de organisatie goed kennen. Buurtgezinnen is zo’n prachtig initiatief, ik wilde daar graag meer voor betekenen. Vooral het preventieve karakter spreekt me erg aan. Door vroegtijdig hulp te bieden kun je escalatie voorkomen en kunnen kinderen zich positief blijven ontwikkelen. Buurtgezinnen is er voor elk gezin dat wel een steuntje in de rug kan gebruiken. Het kan ons namelijk allemaal overkomen dat we langzaamaan overbelast raken door wat voor reden dan ook’.

Meer informatie: www.buurtgezinnen.nl/opmeer of www.facebook.com/buurtgezinnen.in.opmeer