Het college van Burgemeester en Wethouders heeft op 6 oktober besloten om de gemeenteraad voor te stellen om het Integraal Kindcentrum (IKC) in Opmeer-Spanbroek te bouwen op de locatie van de Bonifatiusschool.