Bij de aankomende verkiezingen zullen de coronamaatregelen die nu ook al van toepassing zijn leidend zijn. Welke maatregelen dit zijn leest u hier.

Dat betekent dat de bekende maatregelen, zoals het houden van 1,5 meter afstand en de hygiënemaatregelen, ook in stemlokalen gelden. Zo kunnen kiezers straks veilig hun stem uitbrengen. De afgelopen weken is in kaart gebracht hoe de verkiezingen kunnen worden georganiseerd.

Basisregels

Op basis van de huidige situatie adviseert het RIVM dat de basisregels die nu in Nederland voor iedereen gelden ook leidend moeten zijn tijdens de komende verkiezingen. Dat betekent dat het stemlokaal zo ingericht moet worden dat kiezers en stembureauleden 1,5 meter afstand kunnen houden. Ook komt er een apart stembureaulid in elk stemlokaal die kijkt of het niet te druk wordt en die, als dat nodig is, vraagt om de regels op te volgen. Aanvullend op de bestaande voorlichtingscampagnes worden kiezers in aanloop naar en op de dag van de Tweede Kamerverkiezingen gewezen op de coronamaatregelen in de stemlokalen.