Om maatschappelijke organisaties te ondersteunen is vanuit de gemeente geld gereserveerd voor het Corona Noodfonds 2020. 

De Rijksoverheid heeft in 2020 meerdere malen moeten besluiten tot verschillende en ingrijpende maatregelen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben gevolgen voor amateursportorganisaties, culturele en maatschappelijke organisaties (verder genoemd als maatschappelijke organisaties) in de gemeente Opmeer, op onder meer financieel vlak.

Corona Noodfonds Opmeer 2020

Om maatschappelijke organisaties te ondersteunen is vanuit de gemeente geld gereserveerd voor het Corona Noodfonds 2020. Een subsidie uit dit noodfonds kan worden verleend voor compensatie van een negatief exploitatieresultaat in boekjaar 2020 als door de getroffen Corona maatregelen het voortbestaan van uw organisatie in het geding is. Of uw organisatie hiervoor in aanmerking komt, wordt getoetst aan de hand van de Nadere regels Corona Noodfonds Opmeer 2020. Als u gebruik wenst te maken van het Corona Noodfonds Opmeer 2020, dan ontvangen wij graag voor 1 mei 2021 via gemeente@opmeer.nl een volledig ingevuld aanvraagformulier tezamen met de jaarrekeningen 2020, 2019 en 2018 van u. 

Acute financiële problemen?

Zijn er acute financiële problemen? Dan willen wij u vragen om rechtstreeks contact met ons op te nemen om te kijken wat wij voor elkaar kunnen betekenen.

Meer informatie?

Komt u er niet uit of heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op via gemeente@opmeer.nl of 0226-363 333.