De productie van drugs brengt grote risico’s met zich mee. Niet in de laatste plaats voor omwonenden van een dergelijk drugslab. Maar hoe herken je een drugslab? En kan je het eigenlijk ruiken als er ergens drugs worden geproduceerd? Hoe ruikt het dan? Om inwoners van de gemeente Opmeer kennis te laten maken met de specifieke geur die de productie van bijvoorbeeld XTC met zich meebrengt, kon men afgelopen dinsdag op de weekmarkt van Opmeer ruiken aan een XTC-parfum.

Ook burgemeester Gerard van den Hengel bezocht de XTC-stand: “Het is belangrijk dat onze inwoners bewust zijn van de gevaren van drugsproductielocaties en bereid zijn melding te doen als zij het vermoeden hebben van zo’n locatie. Daarom staan wij hier vandaag. Het kennismaken van onze inwoners met de specifieke geur van XTC-productie draagt hieraan bij en helpt ons bij de aanpak van dit fenomeen. Heb je een vermoeden? Meld het dan! Zo houden we onze gemeente veilig.”

In samenwerking met de gemeente Opmeer bood Noord-Holland Drugs Alert (NHDA) winkelend publiek zo een unieke geurervaring. NHDA is een project van Noord-Holland Samen Veilig en richt zich op de aanpak van drugsproductielocaties in Noord-Holland. Belangrijk onderdeel in het tegengaan van drugsproductielocaties is het vergroten van de meldingsbereidheid. Om (een vermoeden) te melden, moet je natuurlijk wel weten waar je op moet letten. De kenmerkende geur van XTC-productie is daar onderdeel van. Ook afval van een drugslab heeft die kenmerkende geur.

Drugsproductielocaties kunnen op verschillende plekken voorkomen in de gemeente, zoals in woonwijken, op bedrijventerreinen en in het buitengebied. De gemeente gaat zich de komende tijd  richten op ondermijnende activiteiten, zoals drugsproductie, in het buitengebied. Als onderdeel van het Programma Veilig Buitengebied, worden er in samenwerking met Noord-Holland Samen Veilig en LTO voorlichtingsavonden georganiseerd voor inwoners en agrariërs in het buitengebied van de gemeente Opmeer.

De gemeente Opmeer hoopt dat deze campagne eraan bij zal dragen dat meer mensen het melden wanneer zij vermoeden dat er ergens drugs wordt geproduceerd. Melden kan bij de politie (0900-8844), maar ook anoniem via Meld Misdaad Anoniem (0800-7000).