De procedure voor de benoeming van de nieuwe burgemeester duurt ongeveer negen maanden. Lees hier de belangrijkste vier stappen.

Stap 1. Inwonersconsultatie
Stap 2. Gemeenteraad stelt profielschets nieuwe burgemeester vast
Stap 3. Selectie
Stap 4. Nieuwe burgemeester?