Op donderdag 9 maart 2023 is bekendgemaakt dat er een archeologische vondst is gevonden in de gemeente Opmeer. Om te voorkomen dat detectiezoekers in gronden gaan zoeken, geldt in de gemeente Opmeer een totaalverbod op detectie zoeken. In dit bericht leest u er meer over.   

Detectieverbod


Het opsporen van het metalen vondstmateriaal met een detector is een geliefd tijdverdrijf bij hobbyschatgravers. Om te voorkomen dat detectiezoekers in particuliere en gemeente gronden gaan zoeken, geldt in de gemeente Opmeer een totaalverbod op detectie zoeken zonder certificaat. Het is verboden om gericht op te sporen en te graven naar metalen in de bodem met een metaaldetector.  Dit besluit is ook genomen om het bodemarchief te kunnen beschermen. Het verbod geldt niet voor bedrijven of organisaties met een daartoe verleend certificaat.

Boete

Er volgt een straf van een geldboete van ten hoogste de tweede categorie of een hechtenis van ten hoogste drie maanden.

Meldingsplicht van archeologische vondsten

Er is een meldingsplicht voor archeologische vondsten(externe link) en de locatie waar ze gevonden zijn. Dit is geregeld in de Erfgoedwet. Elke provincie heeft een depot voor vondsten van resten uit het verleden. Daar worden de vondsten van opgravingen bewaard en toegankelijk gemaakt voor onderzoek.