Ik ben 23 jaar oud en woon aan de Vekenweg in De Weere. Ik woon samen met mijn ouders waar vroeger het café De Drie Weeren stond. Doordeweeks sta ik voor de klas als docent aardrijkskunde. Dit doe ik nu sinds een jaar bij het Huygens College in Heerhugowaard. Naast mijn werk in het onderwijs, ben ik ook actief als bestuurslid bij jongerenvereniging Argos. Hierdoor spreek ik veel met de jeugd uit De Weere en omstreken. Verder voetbal ik bij DWB om in beweging te blijven.

Een gezonde gemeenschap

Ik ben in de raad geïnstalleerd namens het CDA Opmeer. Omdat het coalitieakkoord Vitaal Opmeer rond is, neem ik de plek in van wethouder Tesselaar als raadslid. De komende vier jaar wil ik aan de slag om de koers van de gemeente Opmeer richting de toekomst te sturen. Deze toekomst ligt grotendeels bij de jongeren van de Opmeer. Er moeten huizen bijgebouwd worden, zowel voor jongeren als voor ouderen. Daarnaast moet de leefbaarheid van alle kernen worden behouden, om zo een gezonde gemeenschap te ondersteunen.

Energiestrategie

Verder ben ik van mening dat de RES (Regionale Energie Strategie) duidelijk moet worden aangepakt de komende vier jaar, aangezien dit essentieel is om de klimaatdoeleinden te halen die eerder gesteld zijn. Dit zijn de punten waar ik mee aan de slag wil de komende vier jaar.