• Als u een evenement organiseert, hebt u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig.
 • Bijvoorbeeld bij het organiseren van een markt/braderie, concert, optocht of een sportwedstrijd op of aan de weg.
 • Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest.

Evenement aanvragen

Evenementen weer toegestaan vanaf 30 juni

In de persconferentie van vrijdag 18 juni is bekend gemaakt dat per 30 juni evenementen onder voorwaarden weer toegestaan zijn. Vanaf 30 juni kunnen met toegangsbewijzen, onder voorwaarden, eendaagse evenementen met 100% van de bezoekerscapaciteit worden georganiseerd. Daarbij gelden de volgende regels:

 • Bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een coronatoegangsbewijs zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen;
 • Het evenement vindt plaats op een afgesloten locatie (binnen of buiten);
 • Het evenement heeft maximaal 25.000 bezoekers;
 • Het evenement duurt maximaal 24 uur;
 • 1 overnachting is toegestaan;

Het is ook mogelijk om een evenement te organiseren zonder toegangstesten, hierbij moet wel de 1.5 m aangehouden worden en moeten de bezoekers worden geplaceerd.

Voor meer informatie over de voorwaarden voor evenementen met testtoegang verwijzen wij naar de volgende pagina van de Rijksoverheid: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-evenementen

Meerdaagse festivals zonder onderbreking en met meerdere overnachtingen zijn nog verboden tot 25 juli.

Testcapaciteit reserveren

Bezoekers kunnen zich laten testen bij één van de teststraten van Stichting Open Nederland, zij kunnen dat doen via testenvoortoegang.nl. Evenementen van bepaalde grootte moeten aangemeld worden om capaciteit te reserveren.

U moet uw evenement aanmelden als:

 • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier minimaal 1.000 bezoekers aan deelnemen; of
 • uw evenement plaatsvindt in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er hieraan tenminste 3.000 bezoekers deelnemen.

De evenementen moeten:

 • openbaar toegankelijk zijn voor publiek. Het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop; 
 • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie. U bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app; 
 • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben.

U kunt uw evenement aanmelden via de volgende link: https://testaanbieder.testenvoortoegang.org/capaciteit/

Subsidieregeling voor evenementen

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er daarnaast de Subsidieregeling evenementen. Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Meer informatie kan hier gevonden worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector/subsidieregeling-evenementen.

Beperkte capaciteit: Nieuwe aanvragen voor grotere evenementen (B en C categorie) worden niet in behandeling genomen.

Voor alle aanvragen zullen wij de reguliere processen weer belopen. Voor ad hoc aanvragen hebben zowel wij als de adviserende partijen geen tijd en capaciteit beschikbaar om deze zorgvuldig af te handen, wat nu juist cruciaal is. Voor kleine vergunningsplichtige evenementen (categorie A) zal er per aanvraag bekeken worden wat er mogelijk is. Deze voorwaarden zullen tot in het najaar van 2021 gelden.

De indiendingstermijnen zijn als volgt:

 • Meldingsplichtige evenementen:          21 werkdagen van te voren
 • Reguliere/aandachts evenementen:     12 weken

Wij zullen binnen deze procedure flexibel moet zijn naar elkaar toe, de maatregelen kunnen veranderen. Met als mogelijke consequentie dat een evenement niet door kan gaan.

Een extra indieningsvereiste, deze geldt voor alle evenementen, is het ‘coronaplan van aanpak’ hierin maak jij als organisator duidelijk hoe jij de regels uit de TWM gaat toepassen/hanteren tijdens jouw evenement. Dit document vindt je onderaan deze pagina.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Dit kader kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van het coronaplan van aanpak en is te benaderen via de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader

Normaal gesproken voeren wij al een risicoanalyse uit van ieder evenement dat wordt georganiseerd. Aanvullend hierop is er ook een Covid-19 risicoscan ontwikkeld, deze is bedoeld om te kijken of er factoren aanwezig zijn die vragen om een nadere analyse. Als dit het geval is dan worden deze multidisciplinair besproken. Het kan dan zo zijn dat wij de organisator om aanvullende informatie vragen.