• Als u een evenement organiseert, hebt u waarschijnlijk een evenementenvergunning nodig.
 • Bijvoorbeeld bij het organiseren van een markt/braderie, concert, optocht of een sportwedstrijd op of aan de weg.
 • Voor sommige kleine evenementen is melden van het evenement voldoende.
 • Een klein evenement is bijvoorbeeld een buurtfeest.

Maatregelen evenementen vanaf 25 september

In de persconferentie van dinsdag 14 september 2021 is bekend gemaakt dat per 25 september 2021 andere Coronamaatregelen gelden voor evenementen. Vanaf 25 september 2021 gelden de volgende regels:

 • de 1,5 meter regel is niet langer van kracht
 • bezoekers van evenementen van 13 jaar en ouder laten bij de ingang een CTB (vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testbewijs) zien. Alleen met een geldig toegangsbewijs mogen zij naar binnen. Dit geldt voor zowel evenementen die binnen als buiten plaatsvinden.
 • voor evenementen binnen geldt dat 100% reguliere capaciteit mogelijk is wanneer het evenement geplaceerd plaatsvindt
 • voor evenementen die binnen plaatsvinden maar niet geplaceerd, geldt dat 75% van de reguliere capaciteit is toegestaan tussen 06:00 en 0:00 uur.
 • voor doorstroom-evenementen buiten geldt dat men geen CTB nodig heeft. Deze zijn vrij toegankelijk.
 • meerdaagse evenementen (>24 uur) waar overnacht wordt, moeten eens per 24 uur worden leeggemaakt en kunnen pas daarna opnieuw aanvangen.
 • bij evenementen mogen meer dan 750 bezoekers aanwezig zijn, indien wordt voldaan aan de COVID-maatregelen.

Meer informatie over de voorwaarden voor evenementen met testtoegang vindt u op https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/algemene-coronaregels/aangekondigde-maatregelen/plannen-voor-evenementen

Testcapaciteit reserveren

Bezoekers kunnen zich laten testen bij één van de teststraten van Stichting Open Nederland, zij kunnen dat doen via testenvoortoegang.nl. Evenementen van bepaalde grootte moeten aangemeld worden om capaciteit te reserveren.

U moet uw evenement aanmelden als:

 • voor de activiteit een eenmalige vergunning van de gemeente nodig is en hier minimaal 1.000 bezoekers aan deelnemen; of
 • uw evenement plaatsvindt in een grote eventlocatie met een doorlopende vergunning en er hieraan tenminste 3.000 bezoekers deelnemen.

De evenementen moeten:

 • openbaar toegankelijk zijn voor publiek. Het gaat hierbij om evenementen met en zonder kaartverkoop; 
 • plaatsvinden op een bekende en afgebakende locatie. U bent verplicht om bezoekers bij de ingang te controleren met de Corona Scanner app; 
 • een tijdelijk of kortdurend karakter hebben.

U kunt uw evenement aanmelden via de volgende link: https://testaanbieder.testenvoortoegang.org/capaciteit/

Subsidieregeling voor evenementen

Voor evenementen tussen 1 juli en 31 december 2021 is er daarnaast de Subsidieregeling evenementen. Deze regeling maakt het mogelijk om gemaakte kosten van organisatoren te vergoeden als de Rijksoverheid het evenement moet verbieden vanwege de coronasituatie. Meer informatie kan hier gevonden worden: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-financiele-regelingen/overzicht-financiele-regelingen/overzicht-regelingen-culturele-en-creatieve-sector/subsidieregeling-evenementen.

Beperkte capaciteit: Nieuwe aanvragen voor grotere evenementen (B en C categorie) worden niet in behandeling genomen.

Voor alle aanvragen zullen wij de reguliere processen weer belopen. Voor ad hoc aanvragen hebben zowel wij als de adviserende partijen geen tijd en capaciteit beschikbaar om deze zorgvuldig af te handen, wat nu juist cruciaal is. Voor kleine vergunningsplichtige evenementen (categorie A) zal er per aanvraag bekeken worden wat er mogelijk is. Deze voorwaarden zullen tot in het najaar van 2021 gelden.

De indiendingstermijnen zijn als volgt:

 • Meldingsplichtige evenementen:          21 werkdagen van te voren
 • Reguliere/aandachts evenementen:     12 weken

Wij zullen binnen deze procedure flexibel handelen omdat de maatregelen kunnen veranderen. Dit heeft als mogelijke consequentie dat een evenement niet door kan gaan.

Een extra indieningsvereiste, deze geldt voor alle evenementen, is het ‘coronaplan van aanpak’ hierin maak jij als organisator duidelijk hoe jij de regels uit de TWM gaat toepassen/hanteren tijdens jouw evenement. Dit document vindt je onderaan deze pagina.

Het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) heeft een generiek kader ‘Coronamaatregelen’ opgesteld voor bedrijven, organisaties, instellingen, lokale overheden en verenigingen. Het kader geeft adviezen hoe al deze organisaties zich kunnen houden aan de Nederlandse maatregelen vanuit de Rijksoverheid. Dit kader kan een hulpmiddel zijn bij het opstellen van het coronaplan van aanpak en is te benaderen via de volgende link: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19/kaders-coronamaatregelen/generiek-kader

Normaal gesproken voeren wij al een risicoanalyse uit van ieder evenement dat wordt georganiseerd. Aanvullend hierop is er ook een Covid-19 risicoscan ontwikkeld, deze is bedoeld om te kijken of er factoren aanwezig zijn die vragen om een nadere analyse. Als dit het geval is dan worden deze multidisciplinair besproken. Het kan dan zo zijn dat wij de organisator om aanvullende informatie vragen.