De gemeente Opmeer gaat inwoners steunen die door Corona in financiële problemen zijn geraakt. Dat heeft het college van B&W vorige week besloten. Door het Rijk is de zogenaamde TONK-regeling ontwikkeld. TONK staat voor Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. Het is een tegemoetkoming voor inwoners die in de periode van 1 januari 2021 (met terugwerkende kracht) tot en met 30 juni 2021 te maken hebben met een inkomensterugval en daardoor de woonlasten niet meer kunnen betalen.

Steun voor inwoners én ondernemers

Een grote groep mensen is door de Corona-maatregelen in financiële problemen geraakt. Hierbij kunnen andere bestaande regelingen niet of onvoldoende uitkomst bieden om de woonlasten te betalen. Deze inwoners of ondernemers kunnen een aanvraag doen voor de TONK. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers die hun baan verliezen en geen recht (meer) hebben op een uitkering, of zelfstandigen die vanwege de coronamaatregelen hun opdrachten zien verdwijnen. Ook betreft het ondernemers die hun zaak dicht moeten houden.

Wilt ú TONK aanvragen?

U kunt de TONK aanvragen voor de volgende kosten:

  • kosten van huur van de woning;
  • kosten van de hypotheek voor de woning;   
  • kosten van elektriciteit, gas en water voor de woning;

Op deze pagina staat meer informatie  en kunt u het aanvraagformulier aanvragen. U heeft tot 1 augustus de mogelijkheid om een aanvraag in te dienen.