Op 25 oktober hebben we een inloopbijeenkomst georganiseerd om wensen, suggesties en ideeën van inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties op te halen voor de gebiedsvisie voor Hoogwoud-Oost. Daarnaast konden inwoners meedoen aan een online enquête. Alle opgehaalde informatie is verwerkt in een conceptgebiedsvisie.

We praten u bij

Op woensdag 7 december van 19.00-20.00 uur laten we u zien hoe we alle input, die iedereen samen heeft gegeven, hebben verwerkt in een conceptgebiedsvisie. Deze inloopbijeenkomst wordt gehouden in het gemeentehuis van Opmeer. Wilt u hierbij zijn? Stuur dan een e-mail naar communicatie@opmeer.nl.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op https://www.opmeer.nl/gebiedsvisie-hoogwoud-oost