Het besluit over de locatie van een Kindcentrum in Spanbroek/Opmeer wordt in overleg met de gemeenteraad aangehouden tot de raadsvergadering van 7 mei. De gemeente Opmeer bespreekt binnenkort met het bestuur van HOSV of het toch mogelijk is op de huidige locatie van de voetbalclub de realisatie van het Kindcentrum te combineren met de voortzetting van de voetbalactiviteiten van HOSV.

Gemeenteraad deed oproep aan HOSV

De gemeenteraad heeft in december 2019 het bestuur nadrukkelijk opgeroepen om toch mee te werken aan de bouw van een Kindcentrum op het HOSV-terrein, omdat hier onder inwoners veel draagvlak voor is. HOSV heeft gehoor gegeven aan deze oproep en voorstellen gedaan hoe het naar de mening van de club zou kunnen worden gerealiseerd. De gemeenteraad heeft het college van burgemeester en wethouders verzocht hierover opnieuw met het bestuur te gaan praten om te bekijken of een variant kan worden gevonden die zowel voor de gemeente, het onderwijs en de vereniging aanvaardbaar is. Dit vraagt wat meer tijd.

Drie locaties

In het voorstel dat de gemeenteraad gaat behandelen, zijn er drie mogelijke locaties voor een Kindcentrum in Spanbroek/Opmeer: de plek waar de basisscholen De Akker en ’t Ruimteschip gevestigd zijn, de plek waar nu de Bonifatiusschool staat en het terrein van voetbalvereniging HOSV.

Bijzonder en openbaar onderwijs

In het Kindcentrum Spanbroek/Opmeer komen drie bassischolen: De Akker, ’t Ruimteschip en de Bonifatiusschool. Zo kunnen ouders ook in de toekomst blijven kiezen voor openbaar of bijzonder onderwijs.