Tussen de kerk in Wadway en de Spanbroekerweg ligt sinds jaar en dag een pad, lokaal bekend als het Kerkepad. Hoewel het pad een openbaar karakter heeft en de verlichting door de gemeente is geplaatst en wordt onderhouden, is de weg en ondergrond privé-eigendom. De huidige eigenaar heeft geen binding meer met de grond en heeft het Kerkepad aan de gemeente aangeboden. De gemeente Opmeer neemt de weg over, omdat de weg een openbaar karakter heeft en steeds meer gebruikt zal worden als zodanig.