Op 23 juni 2021 heeft de gemeenteraad van Opmeer besloten om het recycle-tarief voor huishoudelijk afval per 1 januari 2022 in te voeren.

Het recycle-tarief is een nieuwe manier van het berekenen van de afvalstoffenheffing.

Beter afval scheiden is minder betalen

Gemeente Opmeer wil dat inwoners die zich meer inspannen om afval te scheiden, dit terug moeten zien in hun portemonnee. De gemeenteraad gaf opdracht om het recycle-tarief te onderzoeken. Dat betekent minder restafval en een betere scheiding van grondstoffen zoals gft en etensresten, plastic, blik, drinkpakken en papier. De kosten voor de afvalstoffenheffing gaan de komende jaren omhoog als er niets gebeurt. Door goed afval te scheiden, krijgen inwoners met het recycle-tarief invloed op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Het recycle-tarief gaat de gemeente na drie jaar geld besparen.


Besparing voor inwoners

Ieder huishouden die de restafvalbak minder vaak aanbiedt of minder vaak een zak in de ondergrondse restafvalcontainer deponeert, bespaart op de afvalstoffenheffing.


Ervaringen in de rest van Nederland

Ongeveer de helft van alle gemeenten in Nederland heeft een soortgelijk recyclesysteem. In deze gemeenten is de afvalstoffenheffing gemiddeld lager door een betere afvalscheiding. In de gemeente Opmeer gaat het afval scheiden al goed. Het recycle-tarief beloont inwoners voor hun goede afvalscheidingsgedrag. Tegelijkertijd daagt het anderen uit om de afvalstoffenheffing te verlagen door beter afval te scheiden.


Registratie van gegevens

Bij de afvalinzameling worden persoonsgegevens verwerkt. De afvalbak heeft een chip en is gekoppeld aan het woonadres. De chip registreert het aantal keer dat de bak is geleegd door HVC. Inclusief de dag en het tijdstip van het legen. De verwerking van deze gegevens gebeurt in overeenstemming met de privacyregelgeving.


De volgende stap

Afvalinzamelaar HVC gaat inwoners samen met de gemeente uitgebreid voorlichten. Alle inwoners ontvangen nog uitgebreide informatie over de volgende stap. Op deze pagina staan veel gestelde vragen over het recycle-tarief. Op www.hvcgroep.nl vindt u eveneens informatie over afvalscheiding.