De handhavers van de gemeente Opmeer controleren met regelmaat op de geldende coronamaatregelen. Dit gebeurt altijd op dezelfde wijze: bij een geconstateerde overtreding eerst aanspreken, dan waarschuwen en bij herhaling eventueel een boete. Bij excessen zal er altijd gehandhaafd worden. Voor meer info over de geldende maatregelen verwijzen wij naar https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19. U kunt een melding doen via www.fixi.nl of bel 0226 – 363 333.